Trụ Cứu Hỏa – Bộ Quốc Phòng/Mai Động

6.800.000

Thanh toán ngay
Danh mục:

Trụ Cứu Hỏa TN 125. Bộ Quốc Phòng. TCVN 6379-1998
Thân trụ : Gang 18-36
Cánh Van Thép CT3
2 họng 65, 1 họng 100
Áp lực làm việc :10bar
Kích Cỡ: DN100 – DN 150

 

 • Áp suất làm việc: 16 Kg/cm².
 • Áp suất thử nghiệm: 20 Kg/cm².
 • Hành trình của Van: 30 mm.
 • Chiều cao của trụ: 1500mm.
 • Số vòng quay cần thiết để mở hết hành trình của van: 05 vòng /rpm.
 • Đường kính trong của thân trụ: 120mm.
 • Đường kính trong của họng ra: 110mm.
 • Họng lớn: 69mm.
 • Chiều cao nổi trên mặt đất: 750+20mm.
 • Lưu lượng tối đa cho phép: 28l/s.
 • Khối lượng 1 bộ: 150Kg.